instagram logo

PRIVATNOST

1. Ko smo mi

1.1. Websajt www.rs.ows.shop je vlasništvo kompanije OWS doo sa sedištem na adresi Cara Dušana 205a, 11080, Beograd, Srbija u ovom dokumentu na dalje utvrdjen kao “Kompanija”.

 

2. Prihvatanje uslova

2.1.Sledeći uslovi odnose se na politiku privatnosti i zaštitu podataka ličnosti koje Kompanija primenjuje u odnosu na ponuđene proizvode i usluge. Uslovi su obavezni za sve korisnike usluga i proizvoda i sve korisnike web lokacije kompanije – u daljem tekstu “klijenti”. Ne prihvatanje uslova onemogućava klijentima pristup ponuđenim uslugama i proizvodima kompanije.

2.2. Kompanija može povremeno da ažurira obaveštenje o privatnosti po vlastitom nahođenju. Vaša je odgovornost da redovno proveravate ovu stranicu kako biste primetili bilo kakve promene koje smo uneli.

 

3. Starosna granica

3.1.Proizvodi i usluge kompanije nude se osobama starijim od 18 godina. Ako ste mlađi od 18 godina, potrebna je pismena i izričita saglasnost vašeg zakonskog staratelja da biste mogli koristiti naše usluge i proizvode. Ne odgovaramo u slučaju vaše lažne izjave.

 

4. Šta morate znati o ličnim podacima

4.1. Pravni okvir za zaštitu ličnih podataka u okviru Evropske unije je promenjen. Od 25. maja 2018. na snazi je Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) (EU) 2016/679, koja je ukinula nacionalno zakonodavstvo država članica Evropske unije i Direktivu 95/46 / EZ.

 

5. Koje lične podatke prikupljamo

5.1. Naša kompanija prikuplja samo one podatke koji su potrebni i relevantni za odgovarajuće svrhe. Konkretno, prikupljamo sledeće podatke: ime i prezime, e-mail adresu, telefonski broj, adresu (ulica, broj, grad, država, poštanski broj).

 

6. Svrha obrade vaših ličnih podataka

6.1. Da biste naručili i kupili naše proizvode i/ili usluge, prikupljamo: ime i prezime, adresu za dostavu, e-mail adresu, telefonski broj.

6.2. Da bismo obezbedili potrebnu fakturu, prikupljamo: ime i prezime, adresu (ulica, broj, grad, država, poštanski broj) i pib ukoliko narucujete kao pravno lice.

6.3. Za potrebe direktnog marketinga prema našim postojećim klijentima prikupljamo: ime i prezime, e-mail adresu.

6.4. Za potrebe digitalnog marketinga, vaša IP adresa se prikuplja putem oglasnih kolačića.

6.5. Podatke o bankovnom računu i platnoj kartici prikupljaju pružaoci usluga koji olakšavaju plaćanje vaše porudžbine.

 

7. Pravni osnov za obradu

7.1. Za lične podatke koje prikupljamo kako bismo vam ponudili proizvode i/ili usluge (registrovali vas kao novog kupcxa, isporučili robu itd.), pravna osnova za obradu podataka je Ugovor sa vama.

7.2. Za lične podatke koje prikupljamo kako bismo vam dostavili potrebne fakture, pravni osnov za obradu je Zakon.

7.3. Za lične podatke koje prikupljamo kako bismo plasirali naše proizvode i usluge postojećim klijentima, pravni osnov za obradu je saglasnost klijenta.

7.4 Za digitalni marketing koji primenjujemo, pravni osnov za obradu je saglasnost klijenta.

 

8. Zašto su nam potrebni vaši lični podaci

8.1. Vaši lični podaci su nam potrebni samo u svrhe koje smo detaljno naveli. U slučaju nove svrhe koja nije kompatibilna s već navedenim početnim svrhama, u skladu s tim bićete obavešteni i tražiće se vaš pristanak. Vaši lični podaci ni u kom slučaju se neće koristiti u svrhe drugačije od opisanih.

 

9. Kakav uticaj na subjekat ima obrada podataka

9.1. Obrada ličnih podataka od strane naše kompanije, nema uticaja na subjekat jer se prikupljaju samo neophodni podaci da bi se ostvarile ponuđene usluge i kupovina proizvoda. Uz to, podaci koje obrađujemo spadaju u kategoriju jednostavnih ličnih podataka, a tretiraju se kao veoma poverljivi. Da bismo ih zaštitili i održali nivo poverljivosti, primenjujemo sve neophodne organizacione i tehničke mere.

 

10. Kako koristimo lične podatke

10.1. U cilju maksimalne sigurnosti svih vaših ličnih podataka koje prikupljamo, evidentiramo i čuvamo na serverima kompanije, primenjujemo sve neophodne organizacione i tehničke mere. Vaši podaci ser smatraju poverljivim i ne otkrivaju se trečim licima.

 

11. Pristup ličnim podacima

11.1. Svaki klijent može pristupiti svojim ličnim podacima korišćenje resursa naše kompanije. Takođe, možete nas informisati o svakoj promeni podataka kako bismo napravili odgovarajuće promene, ispravke i slično.

 

12. Ko ima pristup vašim ličnim podacima

12.1. Pristup vašim ličnim podacima dostupan je samo ovlašćenim zaposlenim licima u našoj kompaniji koje obavezuje Sporazum o neotkrivanju podataka. Nijedno drugo lice ne može imati pristup vašim ličnim podacima bez vašeg prethodnog pismenog i izričitog pristanka.

 

13. Sa kim delimo vaše lične podatke

13.1. Vaše lične podatke delimo samo kada je to neophodno u procesu pružanja realizacije porudžbine proizvoda i usluga ili kada je ta potreba regulisana Zakonom.

13.2. Konkretno, možemo podeliti vaše lične podatke sa drugim kompanijama u našoj grupi, koje pružaju informatičku i sistemsku administraciju i izveštavaju rukovodstvo, dakle pružaocima IT usluga i administracije sistema, profesionalnim savetnicima uključujući advokate, bankare, revizore i osiguravače, odnosno one koji imaju ulogu savetodavca u bankarskim, pravnim, računovodstvenim i carinskim uslugama, kao i regulatorne i druge organe koji zahtevaju izveštavanje o aktivnostima obrade u određenim okolnostima.

13.3. Svi navedeni obavezani su Zakonom i/ili Ugovorom da vaše lične podatke tretiraju kao poverljive.

 

14. Koliko dugo čuvamo vaše podatke

14.1. Naša kompanija zadržava vaše lične podatke sve dok je to neophodno da bi se ispunila svrha prikupljanja. Podaci o klijentima (identitet, kontakt, finansijski podaci o transakcijama) čuvaju se u periodu od deset godina, a u slučaju pokretanja bilo kakvog pravnog postupka i potrebe za poreskim podacima, čuvaju se onoliko dugo koliko propisuje poresko zakonodavstvo i najviše dvadeset godina.

 

15. Kako štitimo vaše lične podatke

15.1. Za zaštitu vaših ličnih podataka primenjujemo sve potrebne organizacione i tehničke mere koje su propisane nacionalnim srpskim Zakonom.

15.2. Organizacione mere

15.2.1. Primenjujemo sve smernice o politici privatnosti na sve postpuke kompanije, kako bismo zaštitili interese i prava naših klijenata.

15.2.2. Primenjujemo procedure za zaštitu privatnosti i marketinške politike.

15.2.3. Obaveštavamo naše klijente o njihovim ličnim pravima zaštite podataka na transparentan i jednostavan način. Takođe, pružamo sve potrebne informacije u vezi sa aktivnostima obrade koju obavljamo, odgovarajućim svrhama obrade i načinu na koji jednostavno i efikasno mogu ostvariti svoja prava kao nosioci podataka.

15.2.4. Sve zaposlene i spoljne saradnike obavezujemo sporazumima o poverljivosti, kako bismo sačuvali poverljivost i zaštitili vaše lične podatke.

 

16. Koje tehničke mere primenjujemo

16.1. Svi naši računari koriste antivirusni i antimalware softver najnovije tehnologije.

16.2. Svi naši računari imaju Firewalls zaštitu.

16.3. Izvodimo sve potrebne bezbednosne popravke softvera.

16.4. Konstantno čuvamo sigurnosne kopije.

16.5. Koristimo jake lozinke za pristup našim sistemima.

 

17. Koja su prava nosioca (subjekta) podataka

17.1. Nosioci podataka imaju sledeća prava: Pravo na informisanje, na pristup, ispravljanje, brisanje, ograničavanje obrade, prenosivost podataka, pravo na prigovor i prava u vezi sa automatizovanim odlučivanjem i proifilisanjem

 

18. Kako možete ostvariti svoja prava kao nosioci (subjekti) podataka

18.1 Prava kao nosioci (subjketi) podataka možete ostvariti slanjem relevantnog zahteva na naš e-mail info@rs.ows.shop  Pobrinućemo se da dobijete brz odgovor.

 

19. Obraćanje nacionalnoj agenciji za zaštitu podataka

19.1. U slučaju problema sa obradom vaših ličnih podataka i nakon komunikacije sa našom kompanijom kao kontrolorom podataka, možete se obratiti nacionalnom organu za zaštitu podataka.

 

20. Koje kolačiće prikupljamo i u koje svrhe

20.1. Šta su kolačići? Kolačići su male tekstualne datoteke koje web lokacija traži od posetioca koje se pohranjuju u vaš računar ili mobilni uređaj (pametni telefon, tablet i slično). Skladištenje ovih kolačića na vašem uređaju omogućava svakoj web lokaciji da se “seti” vaših aktivnosti (npr. korisničkog imena, lozinke itd.) i vaših postavki. Svaki kolačić definiše različitu funkciju. Postoje kolačići koji su neophodni za red web stranice, drugi služe u reklamne svrhe itd.

20.2. Možete da podesite svoj pretraživač da odbija sve ili neke kolačiće pretraživača ili da vas upozorava kada web lokacije postavljaju ili pristupaju kolačićima. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki delovi web stranice mogu postati nepristupačni ili neće funkcionisati kako treba.

 

21. Važeći Zakon i nadležnost

21.1. Ova politika privatnosti uređuje se i zasniva na srpskim Zakonima o zaštiti ličnih podataka. Sve sporove koji mogu nastati zbog ili u vezi sa ovom politikom privatnosti, rešavaće srpski sudovi.

 

[  ] Izjavljujem da imam više od 18 godina.

[  ] Izjavljujemo da sam pročitao politiku privatnosti i prihvatam odredbe i uslove slobodno, izričito i bez ikakvih zadrški.

6LdAs9QZAAAAAHQN70uappZIhNve7fDmjEG3OQg3