Country:
Serbia
  • Serbia
Language:
Serbian
  • Serbian
Currency:
RSD
  • Dinars (RSD) RSD

AUTORSKA PRAVA

AUTORSKA PRAVA

Ovaj website i celokupan sadržaj su autorsko pravo OWS kompanije. © OWS 2021. Sva prava zadržana. Distribucija materijala i korišćenje u reklamne svrhe se ne sme vršiti, osim u slučaju posedovanja izričite pismene dozvole OWS-a. OWS je ovlašćen za korišćenje svih slika i ostalih sadržaja na websajtu. Za dodatne informacije nas slobodno kontaktirajte na support@rs.ows.shop

ZAŠTITNI ZNAK

ZA KORISNIKE LICENCE, MEDIJE I TREĆA LICA

Naziv OWS kao i ostali zaštitni znaci i logoi kompanije OWS su intelektualna svojina kompanije i kao takvi su zaštićeni zakonom. Proizvodi koje nudi OWS su predmet hiljada svakodnevnih transakcija širom sveta, stoga je pravilno korišćenje našeg zaštitnog znaka (OWS) od strane korisnika licence i medija neophodno kako bi naš zaštitni znak nastavio da odražava kvalitet ovih modnih proizvoda i naših usluga.

ŠTA JE ZAŠTITNI ZNAK?

Zaštitni znak je reč, ime, simbol, dizajn ili njihova kombinacija. Zaštitni znak služi za identifikaciju proizvoda ili usluga određene kompanije i izdvaja ih od proizvoda i usluga drugih kompanija. Na taj način, zaštitni znak pomaže kupcima i klijentima da raspoznaju kvalitet i jedinstvene karakteristike proizvoda i usluga koje određena kompanija nudi.

GENERALNA UPUTSTVA

OWS je ekskluzivni vlasnik svojih zaštitnih znakova i stoga zadržava sva prava njihovog korišćenja, čak iako nisu izričito iskazana ovde. Bilo kakvo korišćenje zaštitnog znaka mora biti u pozitivnom smislu i u korist OWS kompanije.

KORISTITE NAŠ ZAŠTITNI ZNAK ISKLJUČIVO UZ DOZVOLU

Korišćenje zaštitnog znaka od strane trećih lica je zabranjeno osim u slučaju posedovanja dozvole OWS-a. U slučaju dobijene dozvole, pri upotrebi zaštitnog znaka morate se pridržavati striktnih pravila u skladu sa generalnim uputstvima i ograničenjima same dozvole.

6LdAs9QZAAAAAHQN70uappZIhNve7fDmjEG3OQg3